چگونه شرکت کنم؟

چگونه شرکت کنم؟

دانشگاه گوتنبرگ آزمون را ترتیب می‌دهد که شامل یک بخش نظری و یک بخش عملی است. قبل از ورود به آزمون بخش عملی، باید بخش تئوری را بگذرانید. هنگامی ‌که هر دو بخش آزمون را پشت سر گذاشتید از طریق ایمیلی که ما ارسال می‌کنیم از نتیجه آزمون با خبر می‌شوید.

پس از تایید، می‌توانید به مرحله بعدی بروید.