قوانین ترجمه اسناد چیست؟

قوانین ترجمه اسناد چیست؟

اسنادی که به زبان سوئدی یا انگلیسی باشند نیازی به ترجمه ندارند. ترجمه در هر کشوری قابل انجام است. ترجمه به این معنی است که یک مترجم رسمی، اسناد شما را به زبان سوئدی یا انگلیسی ترجمه کند. اداره ملی بهداشت و رفاه، ترجمه‌های سرویس استخدام دولتی سوئد را می‌پذیرد.