دوره کارآموزی چقدر طول می‌کشد؟

دوره کارآموزی چقدر طول می‌کشد؟

این دوره 3 ماه به طول می‌انجامد و باید در این مدت مکان و راهی برای تأمین هزینه‌های خود پیدا کنید. یک توصیه مراجعه به سرویس استخدام دولتی سوئد است.