اگر گواهینامه یا مدرک تحصیلی نداشته باشم چه اتفاقی می‌افتد؟

اگر گواهینامه یا مدرک تحصیلی نداشته باشم چه اتفاقی می‌افتد؟

اگر وضعیت کشور محل تحصیل‌تان بر توانایی‌ شما برای دریافت گواهینامه‌هایی که باید همراه با فرم درخواست ارسال شوند تأثیر می‌گذارد، باز هم می‌توانید درخواست دهید. اما پس از دریافت گواهینامه‌های مد نظر بایستی در مورد اینکه چرا نتوانسته‌اید آن را با سایر مدارک ارسال نمایید توضیحی ارائه کنید.

اگر مدرک تحصیلی ندارید می‌توانید با شورای دانشگاه و کالج UHR نیز تماس بگیرید. آنها این فرصت را برای کسانی که مدرک تحصیلی ندارند فراهم می‌سازند تا برای شرح سوابق تحصیلی خارجی درخواست دهند. سپس می‌توانید آن را به فرم درخواست خود پیوست کنید.