اگر دوره را نگذرانم چه اتفاقی می‌افتد؟

اگر دوره را نگذرانم چه اتفاقی می‌افتد؟

شما باید دوره را بگذرانید تا بتوانید برای دریافت گواهینامه مجوز کار اقدام کنید.