جستجوی شغل

کارشناسان جاب‌فیکسر پس از بررسی رزومه شما، مناسب‌ترین مشاغل متناسب با توانایی‌ها و انتظارات شما را پیدا کرده و برای تعیین وقت مصاحبه با شما تماس خواهند گرفت.

این خدمات به صورت رایگان انجام می‌شود و فقط در صورتی که وقت مصاحبه تعیین شود هزینه خدمات را پرداخت خواهید کرد.

خدمات جاب‌فیکسر
هزینه رزرو اولین مصاحبه شغلی 1,200,000 تومان
رزرو مصاحبه شغلی دوم - رایگان
ترجمه رزومه - رایگان
استفاده از مترجم در جلسه مصاحبه - رایگان